Asocijacija NKSS

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije poziva umetnička i strukovna udruženja, organizacije koje se bave kulturom, institucije, umetnike, kao i medije, kulturne redakcije, novinare, urednike i širu javnost da pruže javnu podršku portalu SeeCult koji je pred zatvaranjem zbog nove kulturne politike koja uskraćivanjem finansiranja ovom mediju ostavlja na cedilu celokupnu scenu ne prepoznajući ključnu ulogu ovog portala za vidljivost kulturne produkcije Srbije.

SeeCult ima neizmeran uticaj kako na nacionalnu, tako i na regionalnu umetničku scenu objavljujući godišnje desetine hiljada vesti iz svih oblasti kulture, postavljući visoke profesionalne standarde, osvajajući brojne nagrade, pokrećući nove i jedinstvene teme, stvarajući inovativne sadržaje i forme, i u mnogim slučajevima služeći kao jedini izvor informacija o dešavanjima u oblasti kulture. Kao Asocijacija koja okuplja preko 80 organizacija iz oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva, o značaju Seeculta svedočimo na dnevnom nivou, koristeći se ogromonom bazom podataka, kalendarom dešavanja, arhivom, prateći vesti o programima naših članica, institucija kulture, stranih partnera, novih programa…

Ovaj specijalizovani medij za kulturu jedna je od prvih žrtava nove kulturne politike na koju je Asocijacija NKSS upozoravala nakon objavljivanja rezultata konkursa Ministarstva kulture Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Ovi konkursi sprovedeni na netransparentan način, van utvrđenih procedura, sa čak tajnim članovima komisija u slučaju grada Beograda, ukazuju na strukturalnu diskriminaciju organizacija koje se bave kulturom, pa i njihovo političko žigosanje i kažnjavanje. S druge strane, dok nema novca za jedan Seecult, kontinuirano se povećavaju sredstva koja se izdvajaju za organizacije koje nisu ni registrovane za kulturnu delatnost, već za npr. čišćenje poslovnog prostora ili za inženjerske delatnosti, među kojima su i one koje su osnovane neposredno uoči, za vreme, pa čak i po isteku konkursnog roka.   [link ka vesti o rezultatima konkursa]

Pridružujemo se apelu ovog portala upućenom svim institucijama, organizacijama, strukovnim udruženjima i drugim akterima kulturne scene, da se suprotstave retrogradnoj kulturnoj politici, javno iskažu negodovanje i zaštite profesiju, a na kolege iz medija da se posvete ozbiljnim problemima sa kojima se suočava kultura u Srbiji i doprinesu javnoj raspravi o njihovom rešavanju.

U Beogradu, 19. juna 2017.

Asocijacija NKSS

 

 

Saopštenje povodom objavljivanja rezultata Konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2017. godini

Poštovani,
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije želi da ukaže javnosti da je godišnji Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2017. godini sproveden na netransparentan način i uz kršenje zakonom propisanih procedura i van svoje suštinske ideje i cilja. Sprovođenje ovog konkursnog ciklusa budi osnovane sumnje u njegovu regularnost i neuskladjenost sa važećim propisima, a njegovi rezultati drastično su ugrozili rad vaninstitucionalnih aktera u kulturi izazivajući opravdanu buru reakcija javnosti.
Pored poblematičnog izbora članova komisije koji su često u sukobima interesa, upitnog kredibiliteta, ne poznaju, niti mogu da poznaju tako široko postavljene oblasti koje treba da žiriraju, veoma je diskutabilan i način rada komisija za koji sumnjamo da nije u skladu sa sa Vladinom Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave.
Kao primer uzmimo član 4 Uredbe koji govori o tome da će svaki član komisije posvetiti pažnju svakom projektu ponaosob, kao i da će odluka o svakom projektu biti pismeno obrazložena. Na primeru komisije za likovne, primenjene i vizuelne umetnosti, dizajn i arhitekturu možemo videti da je tročlana komisija odlučivala o preko 500 projekat iz svih ovih oblasti objedinjenim u jednu, prosečne veličine od oko 10 strana pisanog materijala po projektu. Prostim množenjem količine materijala sa prosečnim vremenom čitanja, dolazimo do sumnje da se komisija zaista bavila svakim projektom, jer je samo za njihovo prvo čitanje potrebno oko 200 sati. Nameće se pitanje da li su onda odluke donošene u skladu sa Uredbom, i ako nisu, na koji su onda način donošene i ko je sve u njima, pored članova komisija, učestvovao?
Sumnje da je konkursna procedura povređena i da postoje projekti čije je finansiranje unapred dogovoreno sa komisijama ili predstavnicima ministarstva podgreva postojanje nesrazmerno značajno podržanih festivala kao što je Kustendorf ili Beogradski festival igre koji su ove, odnosno prošle godine, u okviru ograničenog budžeta u oblastima u kojima konkurišu, sami odneli preko 70% raspoloživih sredstava. Direktorka Beogradskog festivala igre Aja Jung i sama je u medijima potvrdila da se o ovim iznosima dogovara unapred sa predstavnicima Ministarstva. Zbog čega Ministarstvo kulture ne nađe neki drugi, legalan način da ovim festivalima pruži podršku, ukoliko smatraju da su oni neuporedivo značajniji od drugih učesnika konkursa, nego se odlučuje na manipulaciju konkursnom procedurom i ugovaranje ovih iznosa unapred čime kompromituje i rad komisija i sam konkurs? Ovako su direktno oštećeni manji, a veoma važni festivali, kao i scena u celini.
Dodatne sumnje u regularnost konkursa unosi i manipulacija sa datumom objavljivanja rezultata. Iako je po Uredbi predviđeno da se to mora uraditi za ne više od 60 dana, oni su objavljeni tek 26. aprila. Tu povredu procedure Ministarstvo je pokušalo da sakrije antidatiranjem dokumenta na 10. april, što se može videti i na sajtu.
Pozivamo Ministarstvo da učini javnim pravilnike i zapisnike o radu komisija svih oblasti, tabele o ocenjivanju predloženih projekata sa pismenim obrazloženjem zašto su podržani ili odbijeni projekti (što je po navedenoj Uredbi u obavezi da učini), kao i da preuzme odgovornosti i odgovori na sva pitanja i opravdane sumnje koje svakodnevno iznose organizacije koje su ovakvom procedurom konkursa oštećene.
Takođe, pozivamo Ministarstvo da ukoliko nije u stanju da sprovede Uredbu Vlade Srbije, pokrene inicijativu za njenu izmenu, pokrene javnu raspravu, uključi predstavnike vaninstitucionalnih aktera u kulturi i unapredi konkursnu proceduru kako bi se obezbedila transparentnost rada i izbegle greške, moguće sumnje i uspostavio relevantan vrednosni sistem. Očekujemo da će ovakve sugestije naći uporište u Strategiji kulturnog razvoja Republike Srbije, koja uprkos najavama, još uvek nije donesena.
Asocijacija NKSS će u narednom periodu objaviti komparativnu analizu ovogodišnjeg i prethodnih konkursa i iskoristiti sva legalna sredstva da utiče na transparentnost konkursa, kako prikupljanjem i objavljivanjem informacija o ovogodišnjem konkursu, tako i zalaganjem u javnosti i prema donosiocima odluka za transparentnije sprovođenje konkursa i poštovanje procedura koje ga definišu.

U Beogradu, 05.05.2017.
UO Asocijacije NKSS

—————

Dodela nagrade Pohvala i Aukcija Od nule, 8. Maj – 18

Pozivamo vas na dodelu nagrade Pohvala i Aukciju od nule koje će se  desiti u Magacinu u Kraljevića Marka 4 u ponedeljak 8. maja u 18  časova. Pohvala je nagrada koja se dodeljuje pojedincima, za doprinos
ovdašnjoj sceni savremene vizuelne umetnosti, a sastoji se od novčanog iznosa prikupljenog različitim a(u)kcijama. Aukcija OD NULE se  organizuje neposredno pre dodele kao jedan od metoda finansiranja
nagrade POHVALA. Posetioci će biti u prilici da na aukciji otkupe dela savremenih vizuelnih umetnika koji su svoje radove donirali za ovu priliku.

Fb link događaja:
https://www.facebook.com/events/217085845461306/

Mehanizam Pohvale funkcioniše tako što javnost putem online formulara  predlaže kandidate, a umetnici donirajući svoje radove za aukciju od  nule, učestvuju u prikupljanju sredstava za fond. Predlaganje
kandidata bilo je otvoreno do 3. maja, i pristiglo je ukupno 58  prijava, a među njima su i domari i kritičari, i skvoteri i štampari,  i učitelji i učenici, i dokumentaristi i producenti, i umetnici i
gledaoci, i dobro poznata imena i ona za koje možda niste čuli. Lista svih nominovanih nalazi se na linku:

www.akumulator.link

Pored obezbeđivanja sredstava za novčani deo nagrade, ova inicijativa  želi da umetnost učini dostupnijom građanima i ispita novčanu vrednost  koju su ljudi spremni da pridaju nekom delu u kontekstu krize tržišta  umetnosti, kao i krize generalno u Srbiji. Ovim nemamo nameru da
propitujemo umetničku vrednost dela, već tvrdimo da, čak i ako ga neko  kupi za 1 dinar, tj. dobije delo na poklon, ono ostvaruje svoj  potencijal komunikacije u većoj meri nego ukoliko ostane u vlasništvu
autora, daleko od očiju javnosti.

Ove godine su za aukciju Od nule radove donirali brojni renomirani  umetnici, među kojima i Zoran Todorović, Nikola Džafo, Jamesdin,  Siniša Ilić, ali i oni mlađe generacije, poput Tijane Radenković,
Mirze Dedaća, Slobodana Stošića, Lidije Delić, kao i mnogi drugi  umetnici različitih generacija i izraza, koji su odlučili da na ovaj način doprinesu nagradi.

Cilj pokretanja nagrade jeste želja da se skrene pažnja na brojne  dobre prakse u razvoju savremene umetničke scene: lične doprinose,  značajne ideje, poduhvate, pomake, nova vrednosna merila, posebnost i inovativnost.

Ove godine dodeljuju se dve Pohvale. Jednu Pohvalu dodeljuje petočlani
žiri poznavalaca zbivanja na umetničkoj sceni, a drugu Pohvalu
dodeljuju učesnici Aukcije od nule – umetnici koji su donirali svoj
rad za Aukciju i oni koji budu učestovali kao kupci. Aukcija od nule i
dodela nagrade desiće se 8. maja u prostoru Kulturnog centra Magacin u
Kraljevića Marka 4 u Beogradu. Prikupljanje radova je u toku i uskoro
će biti više informacija o radovima koji će se naći u ponudi u
ponedeljak, a sav novac prikupljen ovom prilikom odlazi u ruke
dobitnika.

U sastavu ovogodišnjeg žirija su: Iva Čukić, pokretač i kustos Ulične
galerije; Dragan Protić, grupa Škart; Branislav Dimitrijević,
istoričar umetnosti i kustos; Marko Rajković, novinar RTS, kulturni
dnevnik i Darka Radosavljević, direktorka Nezavisne umetničke
asocijacije Remont i jedna od inicijatorki „Pohvale“.

Značajno je napomenuti da Pohvala nije namenjena samo umetnicima i
kustosima, već svima onima koji svojim radom, zalaganjem i
entuzijazmom doprinose opstanku savremene vizuelne scene, uprkos vrlo
teškim prilikama. Jako je važno da prepoznamo ove ljude, koji na
najrazličitije načine, van i unutar sistema, ili nekad i umesto
sistema i institucija, omogućavaju da scena živi i da im javno kažemo
Hvala, za sve što čine i za to što ne odustaju.

Prvi put Pohvala je dodeljena 2015. godine, kada je za ukupan fond
nagrade prikupljeno 166 074 dinara, a dobitnici su bili Dragan Protić
(Prota Škart), Saša Rakezić (Aleksandar Zograf) i Nikola Džafo.

***

Inicijator Pohvale je otvorena platforma Akumulator koja okuplja
aktere savremene vizuelne umetničke prakse različitih profila,
pokrenuta kao podrška postojećim i novim zajedničkiim inicijativama
koje za cilj imaju unapređenje i bolju vidljivost umetničke scene u
Srbiji. Za sada, jedine aktivnosti AKUMULATOR-a su pokretanje i rad na
dostizanju samoodrživosti nagrade. Tim Akumulatora čine: Darka
Radosavljević, Mane Radmanović, Radomir Lazović, Luka Knežević –
Strika, Aleksandar Nikolić, Slobodan Stošić i Jelena Mijić

S A O P Š T E NJ E

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) najoštrije osuđuje Ministarstvo kulture i informisanja Srbije zbog kašnjenja objavljivanja rezultata Konkursa za (su)finansiranje projekata u oblasti savremenog stvaralaštva za 2017. godinu i nastavka netransparentnog sprovođenja celokupne konkursne procedure. Iako se Ministarstvo samim tekstom Konkursa, koji je bio otvoren od 9. januara do 10. februara 2017, obavezalo da će objaviti rezultate „najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava”, to još nije učinjeno, niti je javnost obaveštena o razlozima kršenja procedure. Već sami rokovi raspisivanja, trajanja Konkursa i objavljivanja rezultata nakon 60 dana su diskutabilni, jer se prostim uvidom u kalendar dolazi do početka drugog kvartala u godini – u ovom slučaju do 11. aprila. Čak i da su rezultati objavljeni u obećanom roku, praksa je pokazala da do isplate odobrene sume nekada prođu meseci, čime se direktno onemogućava realizacija velikog broja programa, gubi kredibilitet kod međunarodnih partnera i drugih donatora i ugrožava opstanak niza organizacija koje deluju na polju savremene umetnosti.
U uslovima ionako loše predviđene dinamike konkursne procedure, ni danas, 25. aprila, još uvek ne znamo koje programe za 2017. godinu Ministarstvo podržava. Sredstva koja se na konkursu izdvajaju za programe savremenog stvaralaštva ionako su minimalna i jedva omogućavaju bilo kakvu produkciju kulturnih sadržaja, a neizvesnost kontinuiranog rada tokom godine, koju inicira odlaganje objavljivanja rezultata, još više destimuliše i najvrednije aktere. Ministarstvo kulture i informisanja bi, kao servis građana, moralo da štiti interese svih aktera u kulturi, a ne da neažurnim radom, koji finansiraju svi poreski obveznici, dovodi u pitanje opstanak velikog broja organizacija.
Asocijacija NKSS ukazuje i da se u komisiji za likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitekturu nalazi i Dejan Đorić, likovni kritičar, koji u listu „Pečat“ govori o uglednim srpskim umetnicima najgorim ostrašćenim rečnikom uvreda, a o nagrađivanim kustoskinjama direktno šovinističkim jezikom mržnje. Pozivamo čitavu javnost da se podseti stavova ovogodišnjeg člana komisije preko sledećeg linka: www.pecat.co.rs/2016/09/vaskrsli-titoizam-ili-kako-se-obracunati-s-neprijateljima/
Smatramo da je apsolutno neprihvatljivo da osoba, koja sebi dopušta ovakav jezik o umetničkoj sceni danas, odlučuje o distribuciji javnih sredstava na Konkursu Ministarstva kulture i informisanja Srbije za savremeno stvaralaštvo.
Zahtevamo stoga od Ministarstva kulture da hitno objavi rezultate Konkursa i obrazloži kriterijume na osnovu kojih su odabrani članovi komisija koji odlučuju o projektima.

Beograd, 25.04.2017.
UO Asocijacije NKSS