Tag Archives: Aleksandar Raković

ROKENROL U JUGOSLAVIJI 1956-1968. (IZAZOV SOCIJALISTIČKOM DRUŠTVU)

Izdavač: ARHIPELAG BEOGRAD – 2011. Autor prikaza: Živko Ivković Konačno i jedna ozbiljna, ako ne i najozbiljnija studija o rokenrolu u nas! Autor Aleksandar Raković je po osnovu dostupne i pročitane, ali zbilja obimne dokumentacije koja je za temu imala