Tag Archives: Arhipelag

LJILJANA PANTELIĆ NOVAKOVIĆ: PERFEKTNI SPRINT

Mihajlo Pantić: KADA ME UGLEDA ONO ŠTO TRAŽIM, Arhipelag, Beograd 2017. U post scriptum dodatku (P. S.) na kraju zbirke, pisac priznaje da su priče imaginarni razgovori sa onima koji su za njega bitni, stvarni ili dozvani sagovornici. Prvi susret