Tag Archives: I.Bakić

Ilija Bakić: NOVI PROZNI HORIZONTI

Slobodan Škerović Šamanijada, Everest medija, Beograd, 2012. Nova knjiga pesnika, prozaiste, esejiste i kritičara, Slobodana Škerovića (1954) spada u grupu retkih dela ovdašnje takozvane savremene literature; reč je, naime, o tvorevini koju je teško svrstati u standardizovane kategorije kojima barataju