Tag Archives: Beograd

Vladimir Radić: Podnaslov na putu za Beograd

Između Jelene i mene sedi naša mala Selma, gleda kroz prozor autobusa i drži svoja usta zatvorena. To se ne viđa svaki dan – sem kad Selma spava. Jelena gleda negde napred, odsutno, ćuti i ona, još u neverici, kao