Tag Archives: FRAGMENTI

Miroljub Todorović: SKRIVENO BIĆE PESME (FRAGMENTI)

Strast i pisanje. * Pesma kao lom jezika. * Može li se poezija identifikovati samo po svojoj „lirskoj suštini“? * Prema Miodragu Pavloviću „pesnik je tu da osluškuje kretanja na dnu jezika, ili da ponovo čuje prajezik, u njegovoj zaboravljenoj