Tag Archives: Katarina Ristić Aglaja

Katarina Ristić Aglaja: Indigo Dete

– meta starog zvezdoznanca – Lebdeći zemni predeo sveprisutnog detinjstva, davno bejaše izgonjen: iz plama samosvesti Majke-Prirode u dolinu planinskog venca – što ga štiti i zauzdava u težnji daljeg rasta ka vrhu gorećeg fitilja beskonačnosti. Tako on pronalazi hučne

Katarina Ristić Aglaja: ČETIRI PRIČE “GUSKA I SVEMIR”

Ko je bio prvi čovek? Prvi čovek je bio divljak; a to znači onaj koji je, za razliku od ostalih bića na zemlji, jedini naučio da se divi prirodi (prvenstveno: moru, vetru, mesecu i zvezdama). Kada je posmatrao kako se

Katarina Ristić Aglaja: Hiperboreja – prenesena Atlantida

Žalopev Mesečeve Boginje, što baca pogled u dubinu Spekuluma, preinačuje čitavu povest Zemlje… Uzorni astralni svet, opticajni kristalni cvet, ili levak vihorskih elemenata, jeste tavanski izmešten ostatak jednog vremena – koje je iscurelo kroz paučinsku mašnu. Jedino srebrna kopča Knjige