Tag Archives: S.Roguljić

Stilda Roguljić: Kazalište laži

Viski je lagano grizao njegove usnice u rano jutro. Pogled mu je sve više bio koncentiran na njegov stari ofucani sat nego na bilo što drugo. Mrzio je odustajanje, ali mu se to činilo kao odlična odluka. Baš kada je