Tag Archives: Aida Šečić

Aida Šečić: TREĆA

Onog dana kad je počelo zaklela sam se da ga neću ostaviti. I nisam. Dok mi sam nije rekao da odem. „Oni znaju“, rekao je. „Komšije su to“. „Šta znaju?“, pitam ja. „Znaju ko si“. „Ko sam?“, kažem začuđeno. „Ko