Tag Archives: B.Nad

BORIS NAD: POSLEDNJI VUK

U prvi sumrak, pod žutim nebom, vuk je bio treperava siva senka. Senka koja je, kliznuvši niz jarugu, vododerinu izdubljenu nekim davnim prolećnim bujicama, brzinom misli izronila na obodu šume. I tu je zver zastala, pritajivši se. Široki drum koji

Boris Nad: Vuk

Mračna i tiha senka; poguren i siv, vuk trči u poslednjem sumraku; njegove oči blistaju u tami. To je vuk severnjačkih šuma i staroislandskih Eda. – To su Geri i Freki, Odinovi božanski vuci. To su vuci čiji besni čopor

Boris Nad: U DANIMA KUGE

Gordani Ristić Dan se gasio naočigled, kao sveća; na zapadu, preko nebeskog svoda, izvi se jedan crveni, drhtavi plamen, i pade gluva noć. U glavnoj ulici u kojoj je, tokom dana, bilo tako živo, sada beše tišina: čuli su se