Tag Archives: D.Dujmov

Dragomir Dujmov: Akrobata nad lomačom

Uživao sam da se vragolasto ušunjam i prodrem u širom otvorene ljudske oči. U njihovim pogledima tada sam jedino ja postojao. Iznad svega, bio sam ljubitelj iznenađenja i šale. Kao što su svi gradski trgovi uglavnom isti, takvi su i