Tag Archives: Dušan Đorđević Niški

Dušan Đorđević Niški: Drugarica Slavka

Svim golootočankama heroinama i stradalnicama, svih bezumlja U mom selu zadružni dom, dom kulture, sa širokim natkrivenim tremom i sa dva ulaza, jedan za dvoranu sa binom a drugi za mesnu kancelariju, danas svratište je za čavke i jata nestašnih