Tag Archives: E.Mahmić

Enesa Mahmić: Falusna priča

„Čovjek nikad ne treba reći da poznaje žene. I najveća čobanica može da iznenadi Kazanovu.“ N.N. Pričala mi je kako ima lijepu bašticu kod kuće, dva pedlja široku i tri dugačku, ali tu je drvo, tu su ruže, tu je

Enesa Mahmić: Postmoderne zafrkancije Itala Calvina

Još od antike isticane su različite funkcije književnosti: spoznajna, didaktička, etička, estetska, hedonistička, katarktična i sl., i uvijek je podrazumijevala jednosmjerno dejstvo, dejstvo djela na čitatelja, gdje su autori pripovijedali o onome što su čitatelji od njih očekivali.Tek u (post)