Tag Archives: J.Mandić

Jelena Mandić: Reč suviše

Господин Полицейский je živeo u sobi pored moje. On je spadao u onu grupu prostih Rusa, pomalo aljkavih i bučnih. Bilo je teško odrediti mu godine. Iako je izgledao mlađe, kosa mu je na slepoočnicama već bila prošarana sedim, a