Tag Archives: Jelena Marićević

Jelena Marićević: Ox i Moron

1 Oksimoron- od grč. Όξύς – oštar, britak, i μώρός – lud, glup. Lik pravi priču i mori me neprestanim ređanjem nasumičnih ideja, te ga nužno moram imenovati kao morona. Mene, evidentno, smatra volom, pa bi sa mnom da literariše