Tag Archives: Ljiljana Maletin Vojvodić

Nova knjiga o Švedskoj

Ljiljana Maletin Vojvodić Nostalgija za Severom# Slika Švedske u srpskoj kulturi Novi Sad : Artprint media, 2017 (Novi Sad : Artprint media 69 str; ilustr; 24 cm tiraž: 500 ISBN 978-86-89525-09-0 Nostalgija za Severom #Slika Švedske u srpskoj kulturi novosadske

LJILJANA MALETIN VOJVODIĆ: NORVEŠKA OD BJERNSONA DO KNAUSGORA

Orion spirit, Sremska Kamenica-Novi Sad, 2016. ISBN 978-86-89649-06-2 strana 208 Knjiga je objavljena zahvaljujući grantu norveške agencije NORLA http://norla.no O knjizi: Knjiga Norveška od Bjernsona do Knausgora nastala je nakon autorkinog boravka u rezidencijalnim projektima za pisce u Kulturnim centrima

Konceptualna knjiga o Geteborgu Ljiljane Maletin Vojvodić (Gothenburg Art Book Geteborg, Švedska, 2014)

Umetničke knjige su knjige ili instalacije i objekti u formi knjige u čijem stvaranju umetnici zadržavaju visok nivo kontrole, gde je knjiga sama jedan umetnički objekat. Stephen Bury Konceptualne umetničke knjige ili knjige o umetnicima (engl. Artists’ books, art books)