Tag Archives: Marina Đenadić

„I PRE I POSLE“ MIRKA ŠKILJEVIĆA

Autor prikaza: Marina Đenadić Delimično nepotpun naslov ovog romana, sâm po sebi, na čitaoca ostavlja određen utisak. U najširem smislu, naslov se može povezati sa osobinom uma da neprestano luta u prošlosti ili budućnosti, na taj način prekriva aktelno sada,

Marina Đenadić: Vrata podzemnih voda Zorana Škiljevića

Višeznačan naslov ovog romana lako može zavesti čitaoce da je reč o različitim žanrovima – od fantastike do dela religijskog ili okultnog karaktera. Ništa od navedenog nije u pitanju. Pred vama je sjajna, dobro poznata, usuđujem se da kažem, prepoznatljiva