Tag Archives: Milovan Ćurčić

Milovan Ćurčić: SINTETIČKA KNJIŽEVNA FORMA

(Miroljub Todorović, „Torba od vrbovog pruća“, Tardis, Beograd 2010.) Kratka ili mini priča je žanr koji svoju punu afirmaciju doživljava u drugoj polovini dvadesetog veka. To je, možda, bila pomalo reakcija na veliku ekspanziju romana kao književnog oblika koji je