Tag Archives: Oliver Milijić

Oliver Milijić: PUT

Najzad, tu sam, rekoh sebi, ulazeći u grad, bacam oko rojevi osa potajnica zabadaju se u komade još uvek pulsirajućeg životinjskog mesa, koje prekriva ulicu mladići kušaju, ližući sa prstiju, užeglu kašu sukrvice ugojena vatra tromo jede ostatke poslednje večere