Tag Archives: saopštenje

Saopštenje Srpskog književnog društva

Drugu godinu zaredom, konkursne komisije Sekretarijata za kulturu grada Beograda odlučuju da ne finansiraju projekte Srpskog književnog društva. Uprkos kontinuitetu i učestalosti događaja, značaju i bogatstvu tema, te raznovrsnosti pristupa i kvalitetu, kako učesnika tako i samih programa SKD-a. Odluku