Search Results for: zagonetka jezika

Miroljub Todorović: ZAGONETKA JEZIKA

INTERTEKSTUALNOST Jedan od pojmova veoma složenog spektra kritičke terminologije, kojim se operiše poslednjih decenija, je intertekstualnost. Njegov nastanak vezuje se za ime Julije Kristeve iz ranih šezdesetih godina. Određujući ga, međutim, Kristeva se, po sopstvenom priznanju, inspirisala mišlju Mihaila Bahtina