Tag Archives: Anđelko Zablaćanski

Anđelko Zablaćanski: IZA LINIJE

Zna da je noćas došao umoran, da se spustio u postelju obučen i prljav i da je spavao jedva jedan sat kad ga je probudio strašan ženski vrisak. Seća se, pokušao je da ustane, da pomogne ženi koja doziva, ali

Anđelko Zablaćanski: SKEČEVI

PARAZITI Razgovaraju Pera i Žika. ŽIKA: Vidiš li ti ovo zlo, moj komšija? PERA: Vidim, Žiko, kako ne bih video, Samo, ne znam na šta misliš. ŽIKA: Mislim na ovu našu omladinu. Gledaj samo. PERA: Šta ti smeta omladina? Pa,

Anđelko Zablaćanski: ZAVODNIK

Za njega su govorili da mu Bog ništa dužan nije ostao. Lep, stasit, prodornog pogleda, još od rane mladosti bio je zanimljiv i poželjan u svakom društvu. Naročito u ženskom. Šiparice su birale prečice da stanu pored puta kojim će

Anđelko Zablaćanski: ONA I ON

Ona je bila pametna, obrazovana, lepa žena. Žena u čijim se očima mogla slutiti njena pronicljivost, ali i strast. Žena bez mane. Ili, skoro bez mane, jer znao joj je jednu, ili je to samo u njegovim mislima bila njena