Tag Archives: E.Sarač

Edin Sarač: MA DAJ ČETIRI

Ma, nabijem vas sve na metafizički! Upropastili ste svijet religioznim fanatizmima, demagogijama, pokrštavanjima u VAŠE VJERE, VAŠE POGLEDE NA SVIJET. Spašavate nas od nas samih bez da iko od nas to traži od vas! Kakva jebena nadrkana teorija bez erekcije.