Tag Archives: Ranko V. Zomarić

Ranko V. Zomarić: NEZNANJE

U proleće davne ’41. pričao je deda, bio je u selu neki čovek koji je krenuo u šumu da naseče drva i onda naišao na Nemce koji su ga ubili misleći da hoće da ih napadne. Kasnije se ispostavilo da