Tag Archives: Z.Feđver

Zdenka Feđver: FISIJA

U Srpsku čitaonicu, pod budnim okom sv. Andreja, pravoslavnog zaštitnika Čitaonice, u Sombor, grad sa pretežno pravoslavnim stanovništvom, stigli su gosti iz Bačkog Monoštora, sela sa pretežno katoličkim stanovništvom, zajedno sa Zlatkom Pangarićem, ne znam da li je katolik, na