Online škola kreativnog pisanja „Enheduana“ pokrenuta je sa ciljem da se svi oni koji su kreativni i daroviti, koji vole da pišu ili koji nameravaju da se  bave pisanjem, edukuju na pravi način. Nije dovoljno samo imati inspiraciju i dara za pisanje, isto tako je važno imati osećaj za tekst, a svoje misli organizovano i smisleno preneti na papir – što je veština koja se uči. Jedino će se tako čitaocima pružiti pravi duhovni užitak.

Škola kreativnog pisanja „Enheduana“ nazvana je prema drevnoj sumerskoj pesnikinji Enheduani koja je živela sredinom 23. veka pre nove ere i koja se smatra prvim književnikom u istoriji svetske književnosti. Ova sumerska sveštenica i pesnikinja je ujedno i prvi autor koji je potpisao svoje delo. Enheduana je bila akadijska princeza, pesnikinja, sveštenica, ratnica, vladarka, astronom. Bila je najvažnija verska figura svoga doba. Njeno ime je sastavljeno od reči „En“ (vrhovna sveštenica), „hedu“ (ukras) i „ana“ (nebesa). Poznato je i da je sebe nazivala otelotvorenjem boginje Ningal, odnosno zemaljskom suprugom mesečevog boga Inane. Svojim književnim stvaralaštvom, postavila je standarde za poeziju i formu molitve koja će duboko uticati na Bibliju i homerske himne, pa samim tim i na čitav tok svetske književnosti. Enheduana je bila mistična i herojska ličnost… mudra žena i moćna sveštenica.

Kroz slavljenje svog ličnog odnosa s Inanom, Enheduana je dala najstariji sačuvani trag svesti pojedinca o svom unutrašnjem životu.

Enheduana je inspiracija za sve koji se bave pisanom rečju, koji nastoje da postignu sklad misli, duha i božjeg dara. Biti pismen je jedno od osnova za sva dalja znanja i veštine. Pismenost je temelj životnog učenja. Svedoci smo da je nepismenost, nažalost  i dalje u velikoj meri prisutna, a da je polupismenost previše rasprostranjena pojava te je svakako nužno da se poradi na edukaciji iz te oblasti. Kroz kreativno pisanje, bolje upoznajemo svoj jezik, vežbamo svoj um, širimo svoje znanje i postajemo kreativni i duhovno bogatiji. Stoga je moto škole: „Pero je mač skovan od znanja“. 

Online škola „Enheduana“, osim podrške u usavršavanju pisanja kao veštine, posvetiće posebnu pažnju onima koji žele da se ostvare u oblasti književnosti, uz potpunu podršku u oblasti kreativne industrije, izdavaštva, promovisanja književnih dela kako bi ona doprla do što većeg broja čitalaca. Škola će nastojati da svojim polaznicima pruži sve potrebne informacije iz oblasti književnosti i izdavaštva, ali i digitalnih medija. Kako živimo u savremenom dobu koje obeležava skoro obavezno prisustvo na društvenim mrežama, odnosno prisustvo u digitalnom svetu (elektronski časopisi, blogovi, veb-portali…), škola „Enheduana“ će posebnu pažnju posvetiti edukaciji svojih polaznika o značaju prisustva u digitalnom svetu, kroz razne kreativne aktivnosti, u skladu sa željama i mogućnostima, odnosno tehničkoj osposobljenosti svojih polaznika. Polaznicima škole će biti omogućeno da pokrenu svoj blog ili veb-sajt ukoliko to žele i imaju aspiraciju prema tom vidu izražavanja.

Online školu kreativnog pisanja mogu upisati svi zainteresovani koji pišu na srpskom jeziku (osnovci, srednjoškolci, studenti, zaposleni, penzioneri, pisci, novinari, blogeri…). Škola će biti otvorena i za pripadnike nacionalnih manjina i manjinskih grupa, kao i osoba sa invaliditetom, čime želi da doprinese inkluzivnom obrazovanju, odnosno da podrži pisano stvaralaštvo najosetljivijih društvenih kategorija.

Svim navedenim kategorijama polaznika biće omogućeno da svoje tekstove (eseje, članke, književne radove) objavljuju u magazinu Alia Mundi za kulturnu raznolikost, kao i na portalu ISTOČNI BISER. Takođe, online škola će pokrenuti blog „Enheduanin duhovni vrt“ na kome će svi polaznici moći da objavljuju svoje radove, ali i da istovremeno iznesu svoja iskustva, mišljenja i kreativne ideje.

Kroz pisanje se čovek uči, izgrađuje, duhovno obogaćuje, oslobađa negativnih misli, a kao plod svega toga je napisano delo koje ostaje kao trajno svedočanstvo njegovog postojanja.