Izašao je novi broj časopisa KULT (casopiskult.com) koji je u potpunosti posvećen temi Žene i nauka. Nakon prva dva broja (Tabu u umetnosti i Književno stvaralaštvo Zorana Živkovića) treći broj časopisa za Kulturu, Umetnost, Literaturu i Teatar posvećen je osvetljavanju pozicije žene u nauci, književnosti i kulturi uopšte. Ovaj tematski broj priredila je Mina Kulić.

Pored stalnih saradnika časopisa KULT, u formiranju ovog broja učestvovalo je nekoliko univerzitetskih profesora, stručnjaci iz humanističkih i društvenih nauka i studenti različitih studijskih programa iz Srbije i inostranstva. Na skoro tri stotine stranica, autori se u svojim naučnim radovima bave položajem žene u nauci, počev od srednjeg veka, preko renesanse, međuratnog i posleratnog perioda do monografije iz 2017. godine. Na samom početku čitaoci mogu pročitati dva intervjua – sa prof. dr Ljiljanom Pešikan Ljuštanović i sa prof. dr Snežanom Smederevac, cenjenim i važnim ženama iz oblasti obrazovanja i nauke.

Objavljivanje ovog broja ima značaj ne samo zbog apostrofiranog tumačenja ove aktuelne teme, već kao važan izazov za nova i produbljenija tumačenja pozicije žene u nauci.

Trećem broju časopisa KULT možete pristupiti OVDE, a časopis KULT uvek prihvata radove posvećene ovoj temi, kao i ostalim temama iz oblasti kulture. Budite i Vi deo ovog temata – čitajte tematski broj #ženeinauka.

Za sva pitanja uredništvo časopisa je dostupno na mejl adresi: urednistvo@casopiskult.com ili na FB profilu Časopis KULT.