Tag Archives: 3×3 intervju

3×3 intervju: Zoran Ilić

– Na početku našeg virtuelnog razgovora, zanima me gde ste Vi, g-dine Z.I.Vaš odgovor će, nadam se, pomoći da Vas čitaoci ovoga intervjua materijalizuju u prostoru sa sasvim određenom geografskom širinom i dužinom, i da tako odrednicu „virtuelno“ učini ako