Tag Archives: A.Sečić

Aida Šečić: Irfanova gitara

Irfan nije bio neobičan dječak. Nije imao nikakvu tjelesnu niti duševnu mahanu, nije bio glup, zao, ružan. A ipak se šaputalo. Bio je dobar iz matematike. Ja iz engleskog. I tako je planula ljubav. Koja traje. Ali to je neka

Aida Šečić: Tu noć kad si se udavala

Moja nena Zejneba udala se sa šesnaest godina. Pamtim kako mi je pričala da je bila siroče. Licem bi je uvijek prolazila sjeta kad bi govorila kako joj je, dok je vezla u bašti, prišao amidža, poklopio joj oči rukama