Tag Archives: D.Nuaj

Dorijan Nuaj: VIZIJA I GLAS NEUMRLOG UČITELJA

Odlomak iz knjige LUCIFEREZA, Ukronija, Beograd 2010. Nije važno kad, nije važno gde, nije važno kako, tek pristao sam. Pristao sam da me ubede na jedan tako jeretičan čin. Trebalo je da se samožrtvujem, odnosno da izvršim ritualno samoubistvo koje