Tag Archives: Divna Lulić Jovčić

Divna Lulić Jovčić: Tri priče

BELOM BARKOM U NEPOVRAT U belini bolničke postelje jedva da se i nazirao. U poludremežu nametnutom lekovima, na putu do sna gde mu je pribežište i spas od nesnosnih bolova koji su mu razdirali telo, kao da pluta u toj

Divna Lulić Jovčić: Lirsko-prozni zapisi

JESENJI PRIVID Kasna jesen. Gustina magle potisnula slabašnu svetlost iznemoglog sunca, skriva je pogledu što zaludno tračak svetlosti traži. Iznad mene jato golubova u besomučnom letu. Kruži. Lepet krila u velikim zamasima – jedini zvuk. Bezglasni u tolikom trudu, čemu