Tag Archives: Jadranka Čavić

Jadranka Čavić: Stanica

Mladić je zamišljeno usporavao korak, da bi konačno u neverici stao. Sa obe ruke je držao mobilni telefon. Palčevima je užurbano i sve nervoznije pritiskao po tastaturi telefona. Nešto očigledno nije bilo u redu. Počne da protresa spravu, proveravajući pogledom