Tag Archives: S.Stojanović

SAŠA STOJANOVIĆ: LAZA LAZAREVIĆ: DOKTOR I NJEGOVI PACIJENTI

Pristojna beseda, dame i gospodo, podrazumeva – pored zahvalnosti za dobijenu nagradu – i pokušaj uspostavljanja nekih paralela između nagrađenog autora i književnika čije ime nagrada nosi. Naime, i Laza Lazarević i moja malenkost nosimo titulu „dr“, iako sam ja

SAŠA STOJANOVIĆ: DVA LICA TRAŽE PISCA

Odgovor Tatjani Rosić i Nadeždi Radović (“DANAS”, 10. jun 2011) Imajući u vidu da sam sada već sasvim siguran da su T. R. i N. R. obavile međusobni čin intervjuisanja samo u cilju dodatne promocije jedne zaboravljene knjige, dozvoljavam sebi