Tag Archives: Vinko Barić

Živko Ivković: HRVATSKI PUNK I NOVI VAL (1976-1987)

SAMIZDAT – 2011. Pitanje koje se nameće svakome ko pročita knjigu Vinka Barića “Hrvatski punk i novi val (1976-1987)” jeste van svake sumnje sledeće: koliko ljubavi i energije je bilo potrebno ovom mladom autoru da bi prikupio sve što se