Category Archives: Romani

Zoran Škiljević: Ja o sebi iskreno (Odlomak iz romana „U cvetu krina“)

Inače, moje nevolje sa mnom počele su nekako baš u vreme kada sam počeo da shvatam da svet odraslih nije isto što i svet odrastanja. Dakle, s razlogom. Kao stariji adolescent, već uveliko u godinama kada je prirodno i logično

Aleksandar Ćuković: Odlomak iz romana OMČA

„Ima i toga – može čovjek nanovo da se rodi. Da rodi samoga sebe, novog i spokojnog, i to ne samo jednom! Doduše, to se ne uspijeva silom, niti je dovoljna ta čuvena čelična volja, to se jednostavno desi, neplanirano,

Zoran Škiljević: Susret

(Odlomak iz romana „U cvetu krina“) Tog dana, ništa mi više nije bilo potrebno, jer tog jutra sam već dobio sve što mlad – i problematičan – čovek može dobiti. Kao poklon proviđenja, dobio sam nju. I ona je dobila

Zoran Škiljević: K O M A

(Odlomak iz romana «U cvetu krina») Tog dana, nije mi bilo potrebno jutro da bih ga započeo buđenjem. Ako ćemo pravo, nije mi bilo potrebno ništa. Jer kada izađete iz kome, i vidite da su vas otpisali, štaviše i oplakali,

Zoran Ilić: Antinoj, poslednji od starih bogova

1. Neko: – Kada si bolestan možeš da uzmeš i godišnji odmor, a ne samo blolovanje. Ili slobodne dane ako ti tako više odgovara. Pajaco: – Godišnji odmor se obično koristi za izlete i turistička putovanja, a ne kada si

Boris Nad: ZAVRŠNA BITKA

18. Bilo je teško uspinjati se na strme litice. Danonoćno, zemlju je potresala potmula grmljavina, koju sam isprva osluškivao s velike udaljenosti. Jahao sam uskim stazama, na kojima nije bilo mesta za dvojicu, a zatim sam izbijao na zaravni, obrasle

Zoran Ilić: Rebibija

1. Pajaco: – I pasivnost može da bude životna filozofija. Neko: – Da, ali ako si pasivan onda sam sebi dodeljuješ ulogu žrtve. Da li želiš da budeš žrtva? Pajaco: – Važno je da smo daleko od bilo kakve malogađanštine,

Zoran Ilić: Malograđani i porno diva

1. Neko: – Znaš šta ću ti, Pajaco, reći o Volfgangu Kolhaseu: pored takvih večina kao što su Breht i Fasbinder on deluje beznačajno. Deplasirano. Skoro da se o njemu nema šta reći… Pajaco: – Neko, ni ti a ni

Zoran Ilić: Ranjivo biće

Fragment iz romana Kotrljanje Bertolta Brehta (Presing – 2015) 1-2 Neko: – Slično Brehtu, i Fasbinder je Nemac. Pajaco: – Pored toga što je bio Nemac, Fasbinder je bio i čovek suprotnosti. Sa jedne strane osetljivog i istančanog duha, a

Zoran Ilić: Kotrljanje Bertolta Brehta

(Uvod) Pre godinu-dve, možda čak i tri, Pajaco je na svom blogu pisao o najpoznatijoj kubanskoj blogerki Joani Martinez. Što bi se reklo, iz njegovog je domena: koleginica-blogerka. U jučerašnjoj „Politici“, opet ona, Kuba i Generacija ipsilon, ali tema je

Zoran Ilić: Daganova smrt

1. Pajaco: – Neko, učinilo mi se da si rekao „Gori, gori, moja gospođice“. Da li jesi ili nisi to izgovorio? Neko: – Naravno da nisam, ali na Internetu čitam da London gori. Pajaco: – Ne samo London već i

Nataša Ristić: Šuškavci

(odlomak iz romana) 16. Oduvek je volela leto i oduvek je volela jutra, posebno letnja. Kada bi mogla da bira, vreme bi zaustavila baš u jednom jutarnjem trenutku, toplom, zračnom, obećavajućem, pomalo tajanstvenom, pomalo svečanom. Nikada nije mogla da shvati