U današnje je vrijeme neizbježno da se u potpunosti izvrši revizija Hipokratove zakletve, jer njen sadržaj većim dijelom ne odgovara modernoj medicini i savremenom društvu.
Umjesto bogom Apolonom, Asklepijem , Higijejom i Panakejom, doktori bi trebalo da se zaklinju šefovima, direktorima i ministrima, budući oni upravljaju i koordinišu njihov rad.

„Poštovanje učitelja i njihove djece kao braće“ usporava neophodni podmladak kadra i radni vijek trebalo bi da je skraćen radi prijevremenog odlaska u zasluženu penziju. Tako će mladi i neiskusni doktori rano zauzeti pozicije svojih učitelja i sticati potrebno iskustvo.
„Učenje svojih đaka bez naknade“ je neprimjereno, te učenje mladih mora biti veoma skupo, a povremeno može biti dozvoljeno plaćanje materijalnim dobrima ili uslugama.
„Smrtni otrov“ (eutanazija) treba se dati pacijentu koji to želi, posebno stambeno situiranim starim licima bez nasljednika, čime se ispunjava pacijentova želja, smanjuje broj penzionera koji naročito troše novac zdravstvenih fondova, a plaćanje se vrši prepisivanjem stana doktoru. Na taj način će se jednostavno rješavati stambena pitanja doktora.
„Radiću u korist bolesnika“ će se obavezno revidirati, jer svako ko radi za korist drugoga smatra se neozbiljnim i neinteligentnim, a njegov poziv manje vrijednim. Bolesnici moraju prije svega pribaviti materijalnu korist za doktore. Konačno se zauzima nedvosmislen stav i uvodi u pozitivnu praksu podmićivanje, pošto su neki doktori do sada samo manjem broju bolesnika obezbjeđivali sigurnost i prije započetog liječenja. Bolesnici koji podmićuju su sigurni da će dobiti vrhunsku brigu, broj doktorovog mobitela i da ga mogu kontaktirati u svako vrijeme. Ubuduće je tu praksu potrebno uvesti kao obaveznu za sve da bi svi bili ravnopravni. Legalizacijom potplaćivanja doktora neće se više voditi bespoštedna hajka protiv najkvalitetnih kadrova, a zdrava konkurencija će povećati kvalitet usluga.
Rad doktora mora bit javan i sve što saznaju u toku liječenja bolesnika, posebno ako je u pitanju veoma delikatna stvar ili je bolesnik javno lice, mnogo je korisnije odmah objaviti u svim medijim kako bi osujetili novinare, njihovo stalna istraživanja i ometanja rada zdravstvenih ustanova.
Konačno, u sprezi sa velikim farmaceutskim kompanijama doktori će kontinuirano raditi na pronalaženju novih bolesti i sindroma, kako bi na taj način unaprijedili istraživački rad, povećali proizvodnju lijekova, opšti rast društvenog proizvoda, a time će cijelo društvo ići ka većem boljitku.
8 thoughts on “Jasmina Hanjalić: Revizija Hipokratove zakletve”
  1. Hvala na podršci, a za svakog doktora koji se već zakleo Hipokratom i slijedi ga, nema većeg komplimenta od Zlatkovog!

  2. ako je ikako moguce, prepisite mi jednu dozu tog vaseg „korisnog cinizma“, pa da i ja kao pacijent opletem malo i po nama, drugoj strani medalje, koja pothranjuje takvo stanje u zdravstvu. sjajno Jasmina, nadam se neces biti izlozena kakvom bojkotu tvojih kolega

  3. …da, krivice uvijek ima i na drugoj strani, ali hajde da govorimo o svojim greškama…a priča se nemedicinarima više dopada! Hvala Majo!

  4. Stavke revizije, odnosno njihova suština, najviše su poznate onoma koji su davali zdravstvene usluge i onima koji su se liječili proteklih godina. A priča kao književna tvorevina napisana je iskreno, misaono čvrsto – manirom savremene moderne priče.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *