Tag Archives: Aleksandar Ćuković

Aleksandar Ćuković: Domar

Domara je mučila nostalgija. Čim bi oslušnula prvu junsku tišinu i spazila prostranstvo pustog školskog dvorišta, koje bi sa neopisivom lakoćom pretrčavala, bacila bi se domaru u snažan, strastven zagrljaj. On bi po navici iznio svoj drveni škanj ispred školskih

Aleksandar Ćuković: Godo je ženskog roda

I večeras sam nezadovoljan pričom. Ništa više i ništa manje kao i sa svakom prethodnom. Jedina razlika je u tome što su one objavljene, a ova neće ni za oštrenje olovke poslužiti. Neće dočekati. A možda je bila bolja od