Tag Archives: R.Glibo

Rajko Glibo: Trend

Ljudi… Gamad… Ološ otkako je svijeta. Stvoreni su kao đoja kažu – na sliku i priliku Božju. Ma, kakvu Božju… Prije će biti vražju… To, da! Sve drugo – magla! Ovaj što ga sada sažaljivo motre… Jadnik… Prototip jadnika. -Pošašavio

Rajko Glibo: NAGRADA

(Anegdota ) Zavolio je pisca Ivana Raosa zbog ljepote njegovog književnog izričaja i zbog sličnosti životnih putova. Otada i sam piše monodrame. Monodramu «Moj Ivan»» poslao je na književni natječaj manifestacije Raosovi dani. Organizatori su mu javili da je njegova

Rajko Glibo: MUDRIJAŠI

Što sam došao u Gornju Vast tj. u Gornje Selo još ne znam. Možda poimam i kanim novo uprizorenje kao otjelovljenu riječ. Nešto kanim. Ali što? Život je, kažu, drama. Poštujem slovo i duh života kao drame. U svom theatru