Tag Archives: Satab Panonski

Zoran Ilić: Satan od Panonije

1. Osoba A: -Zanima me da li se može postati zavisnik od „kafetina„? Osoba B: – Može i od šargarepe. Osoba C: – Ne može, ali se može razviti tolerancija na „kafetin“, pa je za kupiranje bola potrebna sve veća