SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

U prvom izveštaju takve vrste u kojem se procenjuje globalno stanje umetničkih sloboda, Freemuse upozorava na pojavu nove globalne kulture ućutkivanja „drugih“, kojom se umetničko izražavanje sputava u svim delovima sveta, uključujući tradicionalno demokratski Zapad.

Tokom 2017. godine 48 umetnika je bilo na odsluženju kombinovanih zatvorskih kazni u ukupnom trajanju od 188 godina. Španija je pritvorila 13 repera – više nego bilo koja druga zemlja. U proseku, nedeljno je po jedan umetnik bio procesuiran zbog praktikovanja slobode izražavanja. Egipat, Rusija i Izrael odgovorni su za jednu trećinu od ukupnog broja slučajeva kršenja slobode izražavanja LGBT umetnika i publike. Sedamdeset posto prekršaja protiv žena umetnica i ženske publike bazirano je na optužbama za nepristojnost, što je kao osnov korišćeno u 15 zemalja širom Evrope, Severne Amerike, Azije i Afrike. I umetnici iz manjinskih grupa bili su žrtve kršenja slobode izražavanja u srazmeri 50:50 u zemljama globalnog Severa i Juga.

„Nacionalističke politike u Americi i Evropi kreirale su nove osnove za legitimizaciju uklanjanja mogućnosti da se čuju perspektive ‘drugih’ i omogući njihovo umetničko izražavanje. Zajedno sa tradicionalno represeivnim režimima, nova globalna kultura ućutkivanja ‘drugih’ drastično je srozala poštovanje umetničkog izražavanja“, kazao je dr Srirak Plipat, izvršni direktor Freemuse-a. „Naša istraživanja i analize pokazuju da je različitim vlastima širom sveta zajednička namera da ućutkuju one sa kojima se ne slažu, koji im se ne sviđaju, kojih se plaše ili jednostavno one koji su drugačiji“.

„Posledice ovih prekršaja protiv umetnosti i umetnika su nemerljive. Umetnici izazivaju vlast svojom kreativnošću i moći da prenesu oštre opservacije i ideje koje su mnogim ljudima zajedničke. Kada vlast ućutkuje umetnike, to utiče na širu grupu čitalaca, slušalaca i publike“, rekla je Anna Livion Ingvarsson, generalna sekretarka švedskog PEN-a.

Izveštaj o umetničkim slobodama iz 2018. godine dokumentuje i razmatra 533 slučaja kršenja umetničke slobode u 78 zemalja, istražujući razloge i mehanizme na osnovu kojih su se ta kršenja dogodila.

Kroz ovu sveobuhvatnu analizu identifikovano je 18 zemalja, uključujući Kinu, Kubu, Indiju, Maleziju, Nigeriju, Poljsku, Španiju, Tursku i SAD, u kojima postoji alarmirajući trend nepoštovanja umetnika i slobode umetničkog izražavanja, a koje će ostati u fokusu Freemuse-a i tokom 2018. godine.

Ovaj izveštaj je deo Freemuse-ove inicijative za dokumentovanje i zagovaranje kroz koju se promoviše i brani sloboda umetničkog izražavanja. Freemuse podržavaju SIDA (Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju), Odeljenje za kulturu norveškog Ministarstva spoljnih poslova i norveški Fritt Ord.

Izveštaj na engleskom jeziku dostupan je na sledećem linku:
freemuse.org/the-state-of-artistic-freedom-2018