Месец: април 2023.

TIBOR NAĐ: Isceljujuća moć bluza autora

MAGYAR SZO  LAPKIADO KFT                                                                          PRIKAZ: NOVI  SAD                                                                                          ŽIVKO  IVKOVIĆ   Godina izdanja: 2014. Nesporno je da od ovog Tiborovog naslova (Isceljujuća moć bluza) nema obimnijeg i sadržajno kavlitetnijeg štiva o bluzu…