Category Archives: Intervjui

RITMIZIRANI SUODNOSI LIKOVNIH ELEMENATA

Razgovor s profesorom Borisom Žužom, likovnim umjetnikom i likovnim pedagogom, povodom 9. Interkulturalne Art – Promocije – Zadar – 2015. Sa profesorom Borisom Žužom razgovarao: Nikola Šimić Tonin U Narodnom muzeju – Muzej grada Zadra, 11. studenog 2015. – 30.

3×3 intervju: Roland Orčik

Roland Orčik: Rođen 1975. u Bečeju, od 1992. živi u Mađarskoj. Piše poeziju, esejistiku, kritiku i studije, prevodi sa južnoslovenskih jezika na mađarski. Živi u Segedinu i predaje južnoslovenske književnosti na tamošnjem univerzitetu. – Na početku našeg virtuelnog razgovora, zanima

ALEKSANDAR BJELOGRLIĆ O MISTERIJI ZAMKA I SIMBOLICI OPRAŠTANJA SA KORENIMA U ZBIRCI PRIČA „CITADELA”

VITA NOVA I ZUBARSKA KLEŠTA Sa Aleksandrom Bjelogrilćem razgovarao: Slavko Surla – Tema priče „Dvostruki pohod” su nepočinstva iz ratova devedesetih; ono što nakon toga preostaje neka je vrsta naučne fantastike, kao jedina „realna” vizija koja se nameće posle kataklizme

3×3 intervju: Zoran Ilić

– Na početku našeg virtuelnog razgovora, zanima me gde ste Vi, g-dine Z.I.Vaš odgovor će, nadam se, pomoći da Vas čitaoci ovoga intervjua materijalizuju u prostoru sa sasvim određenom geografskom širinom i dužinom, i da tako odrednicu „virtuelno“ učini ako

TRAG SUBLIMNOG SRCA I INTELEKTA

Intervju sa dr. Rajkom Glibom u povodu aplikacije na Nobelovu nagradu za književnost za 2011. godinu — Recite koju reč o Vašem pesnikovanju na putu do nominacije za Nobelovu nagradu za književnost, a za 2011. godinu. — Za odgovor na

3×3 intervju: Mirjana Kovačević

– Na početku našeg virtuelnog razgovora, zanima me gde ste Vi g-đice Kovačević? Možda će Vaš odgovor pomoći da Vas materijalizujem u određenom prostoru: prostoru sa sasvim određenom geografskom širinom i dužinom, na primer? – Sećanja me često vraćaju u

Pronađeni intervju

Uvod: tekst koji sledi jeste neka vrsta pronađenog teksta. Ne baš u doslovnom značenju, ali ipak – uporedivo: on se pod datumom 29. jul 2008. godine nalazi u mom dnevniku. Dve godine su od tada prošle, i ja samo pretpostavljam

3×3 intervju: Branko Baćović

– Na početku našeg virtuelnog razgovora, zanima me gde ste Vi, g-dine Baćoviću? Možda će Vaš odgovor pomoći da Vas materijalizujem u određenom prostoru, u prostoru sa sasvim određenom geografskom širinom i dužinom? – Poslednjih dvadesetak godina živim u glavnom

TRAGANjE ZA NEIZGOVORLjIVIM

(Intervju Miroljuba Todorovića objavljen u Novostima 24. VII 2010). Razgovor vodio Dragan Bogutović. 1. Signalizam je nastajao dugo i postepeno. Kako je konačno uobličen kao nov i provokativan književni i umetnički pravac? – Signalizam kao ideja, u prvobitnoj fazi kao

Povratak mita

(Intervju sa piscem Borisom Nadom, povodom njegovog novog dela „Povratak mita” u izdanju Niškog kulturnog centra) Knjiga je nastala kao posledica razmišljanja o mogućem porazu – istorijskom, nacionalnom, ličnom – Borise, prvo mi recite nešto o svojoj novoj knjizi koja