Tag Archives: Danijela Milosavljević

Danijela Milosavljević: VRH ŽIVOTA

  Đani je ušao na vrata spreman da prihvati parove ručica, koje su omogućile musavim i nasmejanim malim stvorenjima da se uzveru po njemu, i vise kao ukrasi s jelke. – Ajde, ajde, svi kod Đanija, najbogatijeg čoveka u cigan-mali!

Knjiga kratkih priča „Dreaming“

Danijela Milosavljević DREAMING Izdavač: IA Nova POETIKA – Argus Books&Magazines, Beograd Za izdavača: Lazar Janić Glavni i odgovorni urednik: Milomir Bata Cvetković Naslovna fotografija: Kristina Milosavljević Dizajn: Milomir Bata Cvetković Recenzenti: Snežana Aleksić Stanojlović Stevan Šarčević Mirjana Štefanicki Antonić 22.

Danijela Milosavljević: SANJALA SAM

Sanjala sam. Sklupčala mi se u krilu, onako krhka i topla kao kad je bila dete. Obujmila sam to koščato telo, prihvatajući svojim svaki ubod prkosne strukture koja se probijala kroz bledu kožu. S njenog potiljka kotrljao se vlažni miris

Danijela Milosavljević: LJUDI OD PAPIRA

Kad se nit života prekine, koliko treba duši da napusti telo? Pet minuta? Jedan minut? Ili možda samo jedan trenutak? Samo se prekine, i onda te bolno osvesti saznanje koliko je ta nit krhka. Kao udarac u pleksus koji ti

Danijela Milosavljević: SLOBODA

Jutarnja hladnoća je prolazila kroz poderane krajeva nečega što se nekada zvalo košuljom i pantalonama, izazivajući u talasima titraje tela, koje je pokušavalo da se na taj način zagreje. Sunce je bilo još dovoljno nisko da bi se blagodeti njegove

Danijela Milosavljević: VINSKA MUŠICA

Posmatrao je vinsku mušicu koja se praćakala u ćilibarskoj tečnosti, praveći koncentrične krugove. Skoro da je mogao osetiti kako se oseća. Kako se bezuspešno bori za dah, dok je snaga polako napušta. Odjednom su se i njemu zgrčila pluća. Poskočio

Danijela Milosavljević: O ROMANU „KOLEVKINE HRONIKE“

„Knjiga Predaka. Proročanstvo toliko staro da je preraslo u legendu, a legenda u priču za malu decu. Ta bajka o sablastima što dolaze iz nepojamne daljine, o muškarcu koji nije onaj koga vide i koji će ukrasti svetlo, pokoriti Vanuke,

Danijela Milosavljević: Post Frau Bruder

Emil je ležao na karti, na podu predsoblja pošte u Martinici1. Malenim prstom petogodišnjaka pratio je ucrtane putanje brodova i vozova. Bila je to lepa poštanska mapa sa slikama poštanskih brodova, njihovim imenima, vremenima polaska, putanjama, i vremenima dolaska na

Danijela Milosavljević: DODIR

U mimolaženju dodirnuo joj je toplo, vlažno lice. Tačno tu, gde se spaja donja vilica s pregibom vrata, zahvatajući i deo uha. Ta velika nežna ruka svila se tu ispod mokre kose, otkrivši uljuljkujući slatkasti miris kože. “Da li si

Danijela Milosavljević: NEKI DRUGI ŽIVOT

Trgla se. – Bože, šta radim toliko dugo u kadi? Kupatilo je bilo prepuno teške i optužujuće pare, u kojoj je jedva disala. Telo joj se crvenelo od besomučnog trljanja, i bridelo je od svakog novog susreta sa sunđerom. Želela

Danijela Milosavljević: GLAVNI JUNAK

»Ma, hajde da nešto napišeš.« »Neću!« »Hajde, što si takva? Evo, ja ću ti pomoći.« »Ne želim. Imam fobiju da je sve što napišem neko već davno napisao. Kao da stalno imam neke dvojnike u glavi, koji naše zajedničke ideje

Danijela Milosavljević: NAPAD RIBE SMRDOUBICE NA PORODICU M.

I tako je porodica M. produženi vikend provela u poseti kod bake i deke. Kao i svaki put, povratak je izazivao sindrom obrnute Crvenkape (prim. aut. Crvenkapa je ponude nosila baki, a porodica M. ponude nosi od bake). Sindrom se